REPOSA COBERTS 

Un dels detalls en els quals més criden l’atenció en les nostres taules són els reposa coberts. Estan fets a mà i pintats individualmente pel taller de ceràmica MiCuit Ilustración. En Vaqueta Gastro Mercat els reposa coberts són caragols de vaqueta, també coneguts com vaquetes. En Pelayo Gastro Trinquet i a casa Baldo 1915 els reposa coberts són mitges pilotes de vaqueta, les pilotes amb les que es juga a pilota valenciana. Està tot pensat!